názov projektu: Rozvoj muzikoterapie.
realizácia: máj – december 2015
donor: mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Cieľom projektu je podpora muzikoterapie pre deti a mladých ľudí s autizmom so zameraním na rozvoj jemnej motoriky a sociálnych zručností.
Projekt sa uskutočňuje vďaka dotácii Mestskej časti Bratislava – Staré mesto.

Ďakujeme: