Špecializované zariadenia

Špecializované zariadenia na Slovensku


BA - Bratislava
Autistické centrum Andreas, Galandova 7, Bratislava, 811 03
tel. 02/ 54640211, 544 10 907, 0907 749 324
Centrum mentálneho zdravia, Úprkova 3, Bratislava, 838 40,
tel. 02/ 54776243
Klinika detskej psychiatrie, DFNsP, Úprkova 3, Bratislava, 838 40,
Sanatórium MUDr. Sýkorovej, Fedáková 5, Bratislava
Materská škola, Iljušinova 1, Bratislava, 851 01
DSS prof. K. Matulaya, Lipského 13, Bratislava, 841 01
ŠZŠ Dolinského 1, Bratislava, 841 02
ŠZŠ Hálková 54, Bratislava 1, 831 03
ŠZŠ Žehrianska 9, Bratislava, 851 07
ZŠI pre sluchovo postihnuté deti, Hrdlickova 17, Bratislava, 833 20
ZŠI pre sluchovo postihnuté deti, Drotárska cesta 47, Bratislava

BB - Banská Bystrica
ŠZŠ Dumbierska 15, B. Bystrica, 974 11
tel. 048/ 4126052
DSS Kompa, Ul. 29. augusta 13, B. Bystrica 974 00
tel. 048/ 4141002
Dom sv. Terézie, Družby 7, B. Bystrica 974 00

BJ - Bardejov
ŠZŠ Perovská 7, Bardejov, 085 01
DSS ALIA, Tacevská 38, Bardejov, 085 01
DSS, Františkánov 2, Bardejov, 085 01
    
DK - Dolný Kubín
DSS pre deti a dospelých, Matúšková 1631, D. Kubín, 026 01

DS - Dunajská Streda
ZŠ s VJM, Komenského 1, D. Streda, 929 01

DT - Detva
ŠZŠ pre telesne postihnutých, Pionierska 850/13, 962 12 Detva
CŠPP pre deti s autizmom, Pionierska 850/13, 962 12 Detva
Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva s organizačnými zložkami: 
Súkromná špeciálna materská škola, 
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom,
Súkromná praktická škola. 
kontakt: 0903 851 506; sukromnassdt@gmail.com; www.magikos.sk 

GA - Galanta
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Hodská cesta 2352/62, 924 01 Galanta
tel. 031 / 780 56 14, pppgalanta@psychology.sk
http://www.pppgalanta.psychology.sk/

HC - Hlohovec
ŠZŠ M.R. Štefánika 28, 920 01 Hlohovec
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec
tel. 033 / 742 69 88, poradnask@centrum.sk

KA - Krupina
ŠZŠ Partizánska 26, Krupina 963 01

KE - Košice
ŠZŠ Vojenská 13, Košice 040 01

LE - Levoča
Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka (SŠŠI Jána Vojtaššáka),
Kláštorská 24/a, Levoča, 054 32
ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča 054 01

LM - Liptovský Mikuláš
Detské integracné centrum, Csl. Brigády 2, Liptovský Mikuláš 031 01,
Tel. 044/ 5520418
ŠZŠ J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 031 01

MA - Malacky
ŠZŠ Pribinova 16/1, Malacky, 901 01

NM - Nové Mesto nad Váhom
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Športová 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel. 032 / 77 14 507, pppnmnv@post.sk

MT - Martin
ŠZŠ Mudronova 46, Martin 036 01, Tel. 0842/ 4134004

MY - Myjava
ŠZŠ Pažite 5, Myjava, 907 01, Tel. 034/ 6212895

NT - Nitra
ŠMŠ Staromlynská 2, Nitra 949 05
ŠZŠ Staromlynská 2, Nitra 949 05
ŠZŠ a ŠZŠ pre telesne postihnutých, Mudronová 1, Nitra 949 01

NZ - Nové Zámky
Stacionár ÚSMEV, Rákocziho 5, Nové Zámky, 940 00

PB - Považská Bystrica
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Komenského 106, 01701 Považská Bystrica
tel. 042 / 4323 748, ppp_pb@stonline.sk
http://www.stonline.sk/ppp_pb

PD - Prievidza
ŠZŠI Úzka 2, Prievidza 971 01

PE - Partizánske
ŠZŠ Generála Svobodu 1273/73, Partizánske, 958 01

PK - Pezinok
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
M.R.Štefánika 15, 90201 Pezinok
tel. 033 / 6404 388, pp.poradna@gmail.com

PO - Prešov
ŠZŠ Matice slovenskej 11, Prešov 080 01
Diagnosticko-terapeutické centrum, Jurkovicová 19, Prešov 080 01

PP - Poprad
ŠZŠ Patrizánska 2, Poprad 058 01

SA - Šala
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
1. mája č. 898/2, 92701 Šaľa
tel. 031 / 7705 464, ppp-sala@post.sk

SE - Senica
Neštátne zdr. Zariadenie, Štefánikova 700/11, Senica

SI - Skalica
ŠZŠ Jatocná 4, Skalica, 909 01, Tel. 080?/ 6644295
DSS pre deti a dospelých, Culenova 3, Skalica 909 01

Snina
Zariadenie sociálnych služieb, ul. CSLA 1594/5, Snina 069 01

SN - Spišská Nová Ves
 Hutnícka 16, Spišká Nová Ves 052 01

TN - Trenčín
ŠZŠI L. Stárka 12, Trencín 911 05, 912 52

TO - Topolčany
ZŠ a MŠ pri NsP, Pod Kalváriou 941, Topolcany 955 01
DSS pre deti a dospelých M. Závodného 2678/1, Topolcany 955 01

TT - Trnava
Detské integracné centrum, Cajkovského 55, Trnava 917 08
tel. 033/ 5521165
ŠZŠ Cajkovského 50, Trnava 917 08

VV - Vranov nad Topľou
Detské integracné centrum, Budovatelská 1309, Vranov nad Toplou 093 01
tel. 0931/22778

ZA - Žilina
ŠZŠ Vojtaššáka 13, Žilina 010 08
Súkromná špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom
Do Stošky 8, 01004  Žilina -
Bánová 

ZM - Zlaté Moravce
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
tel. 037 / 6421 203, pppzm@stonline.sk

ZV - Zvolen
Detské integračné centrum
ŠZŠ Sokolská 109, Zvolen 960 01
DSS Symbia, Š. Moyzesa 50, Zvolen 960 01
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Dukelských hrdinov 44, 960 01 Zvolen
tel. 045 / 5335 502, pppzvolen@stonline.sk

Valaská
ŠZŠ Švermova 1, Valaská 976 46
tel. 048/ 6176923

Jamník
ZŠI pre deti s chybami reci, Jamník, Liptovský Hrádok 033 01

Liptovský Hrádok
ŠZŠ Hradná 336, Liptovký Hrádok, 033 01

Šoporna
DSS pre deti a dospelých, Šoporna- Štrkovec 925 53

Nová Baňa
ŠZŠI pre telesne postihnutých, Rekreacná 393, Nová Bana 968 01
tel. 045/ 6856546

Klasov
DSS, Hlavná 250, Klasov, 951 53


Špecializované zariadenia v zahraničí

Center for the Study of Autism
Centrum štúdia autizmu USA 
www.autism.com
 
European Disability Forum Belgicko
www.edf.unicall.be
 
National Autistic Society /NAS/
Národná autistická spolocnost Velká Británia
www.oneworld.org/autism_uk
 
Aspergerov syndrom - domáca stránka
www.ummed.edu/pub/o/ozbayrak/asperger
 
Národná autistická spolocnost USA
www.autism-society.org
 
Národná autistická spoločnosť Španielska
Koordinátor projektu On-Line Traiautism
www.autismconsulting.com
 
Poľská autistická spoločnosť
http://www.spoa.org.pl/index.html
 
Autistická spolocnosť Autistický klub Česká republika
www.volny.cz/autistik/
 
Asociace pomáhajíćí lidem s autismem Česká republika 
http://www.autismus.cz/
 
Írska spoločnosť na pomocosobám s autizmom
www.iol.ie/~isa1/