Prednáška o hydroterapii...,
18. sept. v Galante, v maďarskom jazyku


Stretnutia rodičov v 1. polroku 2009

Prednáška o autizme 29.5.2009, Galanta
v maďarskom jazyku


Autizmus z pohľadu medicíny, 13.6.2009, Praha

Prednáška "Integrované hrové skupiny", 16.5.2009

2 % pre Autistické centrum ANDREAS

2% z dane pre DSS Andreas

Deň otvorených dverí, 12.3.2009

Ples svetlárov pre Andreas, január 2009

Výstava v Auparku "Svet umenia (módy) a svet autizmu", 15. - 22. februára 2008

AUT&finance, 8. novembra 2008