Strategická vízia


Autistické centrum Andreas® n.o. pripravilo a rozpracovalo rozsiahly projekt vybudovania komplexného autistického centra pre deti aj dospelých postihnutých autistickým syndrómom. Konečným cieľom tohoto projektu je dobudovanie centra na celoživotné zariadenie, ktoré bude spĺňať všetky potreby pre všetky vekové kategórie autistických klientov.

Definitívne riešenie predstavuje celoživotné vzdelávanie autistických detí, základné aj doplnkové, kultúrne aj telesné vyžitie, plnú sociálnu starostlivosť s perspektívou plnej náhrady vlastnej rodiny u odkázaných jedincov.

Projekt vybudovania prvého autistického centra na Slovensku je skutočným náčrtom cesty do budúcnosti pre autistickú populáciu na Slovensku obzvlášť v prípade reality autizmu ako už celospoločenského problému.... náš autistický chlapec ...

Projekt vybudovania prvého autistického centra na Slovensku Andreas je skutočným náčrtom cesty do budúcnosti pre autistickú populáciu na Slovensku.