Súčasná činnosť

Pre rodiny:

- špeciálnopedagogická diagnostika autizmu
- diferenciálna diagnostika
- sprostredkovanie vyšetrení u dalších odborníkov
- včasná intervencia formou pravidelných konzultácií s odborníkmi
- tvorba špeciálnych domácich programov a intervencia v domácom prostredí
- výchovné poradenstvo (riešenie problémového správania, rozvíjanie komunikácie, atd.)
- volnočasové aktvity a mimoškolské vzdelávanie

Pre inštitúcie:

- poradenstvo pre inštitúcie vzdelávajúce deti a mládež s autizmom
- odborná pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov
- odborná supervízia pre zacínajúcich pedagógov
- školenia, semináre, prednášky súvisiace s diagnostikou a terapiou autizmu
- metodika vzdelávania v predškolskom a školskom veku
- mimoškolské vzdelávanie
- sprostredkovanie odbornej literatúry


AK MÁTE AKÉKOĽVEK POCHYBNOSTI O TOM, AKO SA VYVÍJA VAŠE DIETA, NEČAKAJTE, ŽE Z TOHO VYRASTIE. VYHĽADAJTE POMOC ODBORNÍKA ČO NAJSKÔR. POMOC V ÚTLOM VEKU MÔŽE PODSTATNE ZMENIT STAV A SPRÁVANIE DIEŤAŤA A ŽIVOT V RODINE.