názov projektu: Svoje zručnosti a talent chcem využiť
realizácia: december 2009 – august 2010
výška podpory: 3 000 €
grantový program: pre NÁDEJ 2009
donor: Nadácia VÚB

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života mladých ľudí s poruchou autistického spektra vo veku od 14 do 30 rokov, ktorí sú klientmi Autistického centra Andreas n.o. V rámci projektu sa klienti zaúčajú novým jednoduchým pomocným prácam v žehliarni a kuchyni. Prostredníctvom pracovnej terapie u klientov s autizmom systematicky rozvíjame a podporujeme pracovné návyky a zručnosti, a zvyšujeme ich pocit užitočnosti a sebaúcty. V projekte budeme mať možnosť ukázať, že aj mladý človek s ťažkou formou autizmu môže využiť svoje osobité zručnosti tam, kde pracovné prostredie bude prispôsobené jeho postihnutiu a pracovná činnosť „ušitá na mieru“.

Zrealizovanie nových terapií sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie VÚB.

Ďakujeme:


Z realizácie projektu, v kuchyni: