názov projektu: Tak ďaleko, tak blízko
realizácia: jún až december 2016
donor: Nadácia Orange

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na osvetu autizmu na verejnosti, na podporu starostlivosti o deti s autizmom a na rozvoj spolupráce s rodičmi.

Realizovaním špecifických terapií zvyšujeme vývinovú úroveň dieťaťa v oblastiach, v ktorých vykazuje najväčšie prepady. Podporujúcou stratégiou projektu je podanie "prvej pomoci" rodičom s autistickým dieťaťom, ako aj poskytovanie neustálej podpory, najmä prostredníctvom terapeutických rodičovských stretnutí a rôznych workshopov a seminárov. V rámci projektu plánujeme uskutočniť verejné premietania dokumentu Tak ďaleko, tak blízko, ktoré budú spojené s diskusiou.

Fotodokumentácia z workshopu „Problémové správanie detí s detským autizmom“ dňa 29.9.2016:

Fotodokumentácia z workshopu „Snoezelen pre deti s PAS“ dňa 27.10.2016


Fotodokumentácia z workshopu „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu“ dňa 10.11.2016


Ďakujeme: