názov projektu: Tu sa cítim dobre
realizácia: jún – december 2014
donor: Nadácia Tatra banky

V rámci projektu podporíme pravidelné a systematické terapie senzorickej integrácie detí s autizmom, zakúpime potrebné senzorické pomôcky a vyškolíme kvalitných terapeutov. Prostredníctvom týchto aktivít sa "naše" deti naučia byť viac sústredenejšie, čím môžeme u nich rozvíjať kognitívne schopnosti a sociálne zručnosti.
(Dieťa s poruchou v senzorickej integrácii podáva v jednotlivých oblastiach nerovnomerné výkony. Niekedy sa môže javiť, že dieťa má kognitívne deficity, ale väčšinou dieťaťu spôsobuje problém len určitá oblasť. Nemá deficit v inteligencii, ale v prepojení jednotlivých neurónov, ktoré nepravidelne pracujú.)
Plánovanými aktivitami chceme zvyšovať kvalitu života "našich" detí na maximálnu možnú úroveň.


Ďakujeme: