Ukončené projekty


„Túlavé nôžky“ (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava), marec až december 2021

„AUTISTI - ARTISTI“ (Nadácia Veolia Slovensko), máj – december 2021

„Kyslíková maska“ (Nadácia pre deti Slovenska), jún 2021 – marec 2022

„Každý sme iný“ (Nadácia Orange), júl – december 2021

„Keď každý zmysel má zmysel“ (Mestská časť Bratislava – Staré Mesto), júl – december 2021

„Včasná diagnóza je bránou k účinnej pomoci“ (Mestská časť Bratislava – Staré Mesto), november – december 2021

„Podpora komunity rodičov s autistickým členom “ (Nadácia Orange), 2020 až 2021

„Voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí s autizmom“ (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava), 2020

"Sme s vami, aj keď ste doma“ (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava), 2020

„Podpora špecializovaných terapií pre deti a mladých ľudí s autizmom“ (Nadácia Markíza), 2020

Pomocná ruka pre rodiny s autistickým dieťaťom (Nadácia Orange), 2020

Program expertného dobrovoľníctva (LEAF), 2017 – 2020

Pre rodičov bez rodičov (Dobrá krajina, Nadácia Pontis), 2010 - 2020

Urobme si mozaiku (Hlavné mesto SR Bratislava), august – december 2019

Podpora náučných a vzdelávacích hier pre deti s mentálnym postihnutím (KPMG), december 2018 až jún 2019

Tak ďaleko, tak blízko II. (Nadácia Orange), máj – november 2019

AUTISTI – ARTISTI 2019 (Mestská časť Bratislava – Staré Mesto), máj – december 2019

Moje zmysly fungujú inak (Nadácia Tatra banky), jún – december 2019

Viac terapií v nových priestoroch (Nadácia Markíza a UniCredit bank), december 2018 až november 2019

Podpora náučných a vzdelávacích hier pre deti s mentálnym postihnutím (KPMG), december 2018 až jún 2019

Podpora senzorickej integrácie v Autistickom centre Andreas (International Women´s Club Bratislava), november 2018 – október 2019

Podpora náučných a vzdelávacích hier pre deti s mentálnym postihnutím (KPMG), december 2018 až jún 2019

Nie si sám (Záleží nám), september – december 2018

Arteterapia – zvyšovanie dobrého psychického stavu detí s autizmom (Mestská časť Bratislava - Staré Mesto), apríl – december 2018

Záhrada – miesto pokoja a bezpečia pre ľudí s autizmom (Mestská časť Bratislava - Staré Mesto), apríl – december 2018

Spolu to zvládneme II. (Nadácia Orange), január – november 2018

Podpora sociálnej starostlivosti v centre Andreas (Nadácia AGEL), december 2017 – marec 2018

Som iný, som iná (Nadácia pre deti Slovenska), august 2017 – marec 2018

Autisti - Artisti (Nadácia Allianz), august – október 2017

Spolu to zvládneme (Nadácia Orange), apríl – november 2017

Rozvoj komunikačných a sociálnych zručností u detí a mladých ľudí s autizmom prostredníctvom IKT (Mestská časť Bratislava - Staré Mesto), máj – december 2017

Záhrada zelená – pre autistov ako stvorená (Hlavné mesto SR Bratislava a Nadácia Tatrabanky), máj – december 2017

Podpora aktivít Autistického centra Andreas (Nadácia Televízie Markíza), október 2016 až november 2017

Integrácia detí s Aspergerovým syndrómom v materských, základných a stredných školách (Nadácia Volkswagen Slovakia), október 2016 – jún 2017

ZÁHRADA – miesto pokoja a bezpečia pre ľudí s autizmom (Raiffeisen), apríl – december 2016

AUTISTI – ARTISTI (Nadácia VÚB), jún – október 2016

ARTETERAPIA A PSYCHODIAGNOSTIKA (Mestská časť Staré mesto Bratislava), apríl – december 2016

Tak ďaleko, tak blízko (Nadácia Orange), jún – december 2016

Podpora Autistického centra Andreas (SEPS a.s.), december 2015 – jún 2016

Je lepšie byť pestrotieňom ako netopiercom (Nadácia pre deti Slovenska), august 2015 – máj 2016

Rozvoj muzikoterapie (Mestská časť Bratislava - Staré Mesto), máj – december 2015

Rozvoj a podpora Autistického centra Andreas (Nadácia ESET), jún – december 2015

Autisti - Artisti (Hlavné mesto SR Bratislava), august – december 2015

Bude ako nebolo II. (Nadácia Orange), marec – december 2015

Dokumentárny film Tak ďaleko, tak blízko, 2008 – 2015

Podpora ABA terapie v centre Andreas, január – december 2015

ACE - Autism Competence Exchange, júl 2012 - december 2014

Arteterapia hrou, marec – december 2014

Tu sa cítim dobre (Nadácia Tatra banky), jún – december 2014

Bude ako nebolo (Nadácia Orange), marec – december 2014

Projekt Autizmus a metylovaný vitamín B12, probiotiká a koenzým Q10, 2011 - 2013

Aktivity pre posilnenie včasnej starostlivosti detí s poruchou autistického spektra, január - júl 2014

Pestrotiene a netopierce II, október 2013 - december 2014

Včasná starostlivosť pre rodiny s deťmi s PAS, september 2012 – december 2013

Chceme byť pestrotiene alebo netopierci?, júl 2012 – jún 2013

Dve muchy jednou ranou, február – december 2012

ARTEterapia v Autistickom centre Andreas, apríl – október 2012

Podpora výtvarnej dielne, september 2011 – december 2012

Počítačová klubovňa, november 2011 – apríl 2012

Bližšie k ľuďom (Nadácia Orange), marec 2011 – marec 2012

Tak ďaleko, tak blízko (Audiovizuálny fond), marec 2011 – máj 2012

Dve muchy jednou ranou (Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis), február – september 2011

Autisti-ARTisti II. (Nadácia VÚB a Bratislava Staré mesto), február/máj – december 2011

Každý zmysel má „zmysel“ (Nadácia pre deti Slovenska), júl 2010 – jún 2011

Autisti-ARTisti I. (Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis), august 2010 – január 2011

Autisti - ARTisti (Komunitná nadácia Bratislava), august – december 2010

My vás ochránime, my vás potrebujeme (Nadácia Dexia banky Slovensko), 2010

Každý zmysel má „zmysel“ (Nadácia Tatra banky), jún - december 2010

Vidieť znamená Vedieť (Nadácia Orange a Orange Foundation), november 2009 – november 2010

Svoje zručnosti a talent chcem využiť (Nadácia VÚB), 2010

Tu mi je dobre (Hodina deťom), 2009 - 2010

ARTEterapia pre deti a mladých ludí s PAS (Nadačný fond ČSOB), 2009 – 2010

Otvorme bránu autistom do sveta Snoezelenu (Fond GSK), 2009

Naša Bratislava, 12. a 13. júna 2009

Projekt dokumentárneho filmu – Jeden rok autistu (MK SR), 2007

Otvárame dvere - aby sa otvárali srdcia, 2006

Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania učiteľov a odborníkov pre potreby zamestnávateľov poskytujúcich vzdelávanie a starostlivosť jedincom s autizmom (ESF), 2006

Maľujme srdcom (Top Events), 2005

Realita života s autizmom (Višegrádsky fond), 2005

Skúsme si porozumieť hrou a obrázkom (Eurotel pomáha deťom), 2004

Výzva k prestavbeVzorová vízia vybudovania autistického centra -príklad: Autisme La Gariga - Španielsko