Projekt Naša Bratislava


názov projektu: Som "IN" - Pomáham v "AUT"istickom centre
realizácia: 12. a 13. júna 2009
výška podpory: 109 €
grantový program: Naša Bratislava
donor: Nadácia PontisAutistické centrum Andreas® n.o (ďalej Andreas) malo naplánované dobrovoľnícke aktivity na piatok 12. júna od 13:00 do 16:00 hodiny a na sobotu 13. júna 2009 od 9:00 do 13:00 hodiny. Na dobrovoľnícke aktivity boli naplánované nasledovné práce: práce v záhrade, úprava terénu, čistenie chodníka, zbieranie suchých konárov, šišiek, lístia...; natieranie záhradného nábytku; čistenie a dezinfekcia guličkového bazéna; umývanie okien a dezinfekcia telocvične. Aktivity boli naplánované tak, aby sme mohli pracovať aj v čase dažďa, aj v čase slnečnom.

V piatok 12. júna prišlo do Andreasu celkom 6 dobrovoľníkov zo spoločnosti. Všetci dobrovoľníci pomáhali v telocvični a spolupodieľali sa na týchto prácach: napĺňanie sáčkov guličkami z bazéna, vysávanie telocvične a terapeutickej miestnosti, dezinfekcia bazéna, žineniek, hračiek, lavičiek, masážneho stola, mäkkých a ostatných herných prvkov v telocvični. Všetky manuálne práce prebiehali vo vnútri budovy, pretože počasie neprialo vonkajším aktivitám. S dobrovoľníkmi pracovali dvaja pracovníci z centra. Počas troch hodín sme spoločne urobili všetko, čo sme si naplánovali, a spoločne sme zhodnotili, že rozdiel pred a po uprataní bol očividný. Pred samotným začiatkom dobrovoľníckych aktivít riaidteľka pre opdbornú činnosť p. Šedibová predstavila koncepciu Andreasu a urobila prehliadku celej budovy. Prehliadka trojposchodovej budovy trvala približne 30 minút a dobrovoľníci sa sčasti stretli aj s niektorými klientmi Andreasu. Na záver aktivity sme zaradili prezentáciu SNOEZELEN terapie v multisenzorickej miestnosti, kde si mohli samotní dobrovoľníci pod dohľadom terapeutky vyskúšať rôzne hmatové a iné senzorické pomôcky.

V sobotu 13. júna prišlo do Andreasu ďalších 6 dobrovoľníkov zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers. V tento deň všetky aktivity prebiehali v záhrade centra Andreas. Dobrovoľníci sa spolupodieľali na nasledujúcich aktivitách: šmirgľovanie drevených častí preliezačiek a záhradného nábytku, impregnovanie záhradného nábytku, natieranie preliezačky a hojdačky modrou a červenou farbou, trhanie buriny, polievanie záhrady. S dobrovoľníkmi pracovali traja ľudia z centra a rodičia detí klientov Andreas. Počas aktivity sa podaril urobiť iba jeden náter preliezačiek. Druhý náter – najmä farebný náter na preliezačky – urobíme neskôr svojpomocne.


Fotky z realizácie projektu:


Plagát: