Projekt Maľujme srdcom, 2005
Spoločensko-charitatívny projekt Maľujme srdcom pripravila spoločnosť TOP Events v spolupráci s Autistickým centrom Andreas n.o., Hlavným mestom SR Bratislava, Galériou Andrea Smoláka a s ďalšími partnermi. Osobnosti spoločenského, kultúrneho i politického života sa do tohto projektu zapojili možno trocha netradičným, ale o to zaujímavejším spôsobom. Zobrali do rúk paletu so štetcom a vytvorili svoje vlastné možno i prvé výtvarné diela. Vernisáž obrazov v Luxor Business Clube, na ktorej mali autori príležitosť osobne predstaviť svoje diela, stala sa úvodnou akciou pre širokú verejnosť. Počas septembra a októbra 2005 si mohli všetci záujemcovia pozrieť nádherné diela v atraktívnych priestoroch Luxor Business Clubu.

Projekt „Maľujme srdcom“ sa stal atraktívnym materiálom pre médiá, ktorých úlohou bolo dostať do širokého povedomia verejnosti základné posolstvo projektu – tému autizmu. Partneri uvítali netradičnú formu propagácie spojenia osobností, ich firmy s ušľachtilým cieľom. Pri medializácii projektu boli využité všetky dostupné formy propagácie: televízne a rozhlasové spoty, inzercia, internetová propagácia, plagáty, pútače, rozhovory v štúdiu na témy autizmu, interview s osobnosťami.

Dôstojnou bodkou za realizáciou tohto projektu bola aukcia výtvarných diel, na ktorej sa vydražili všetky obrazy v hodnote 535 000,-Sk. Celý výťažok z aukcie poukázala spoločnosť TOP Events Autistickému centru Andreas n.o. na podporu aktivít zameraných na pomoc ľudom s autizmom. Dražba sa uskutočnila 20. októbra 2005 o 17. hodine v Primaciálnom paláci v Bratislave. Vyvolávacia cena každého obrazu bola 10.000,- Sk.

Bližšie informácie:
Lenka Kmeťová, autorka projektu, Owner/Managing Director, TOP Events, s.r.o.

Osobnosti politiky a verejného života
- Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky
- Pál Csáky, podpredseda vlády SR
- Andrej Ďurkovský, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
- Monika Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu
- Pavol Demeš, riaditeľ Centra pre strednú a východnú Európu, German Marshall Fund

Osobnosti kultúry a spoločenského života
- Ady Hajdu, herec, divadlo Astorka
- Ladislav Chudík, slovenská herecká legenda
- Maroš Kramár, herec, člen činohry umeleckého súboru SND
- Marián Labuda, herec, člen činohry umeleckého súboru SND
- Janko Lehotský, legenda slovenskej hudobnej scény
- Laco Lučenič, hudobník, spevák, moderátor
- Kamila Magálová, herečka, členka činohry umeleckého súboru SND
- Ján Berky Mrenica st., popredný slovenský huslista a skladateľ
- Peter Nagy, spevák, skladateľ, textár, umelecký fotograf

Osobnosti športu
- Peter Bondra, hokejový reprezentant
- Martina Moravcová, plavecká reprezentantka

Osobnosti biznis sféry a médií
- Ľubomír Čechovič, generálny riaditeľ TA 3
- Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu