názov projektu: Včasná starostlivosť pre rodiny s deťmi s PAS
realizácia: september 2012 – december 2013
donor: Nadácia Orange a Orange Foundation

Cieľom projektu je podpora rodiny a podpora vývinu dieťaťa s poruchou autistického spektra (PAS) s dôrazom na „terénnu formu“. Cieľom včasnej starostlivosti je zmierňovať negatívne dôsledky detského vývinového postihnutia - PAS na vývin dieťaťa a na jeho rodinu, zvyšovať vývinovú úroveň dieťaťa v oblastiach, v ktorých vykazuje najväčšie prepady a poskytnúť rodine a dieťaťu podmienky k integrácii. Včasná starostlivosť vychádza z individuálnych potrieb rodiny. Starostlivosť budeme poskytovať rodinám, ktoré sa starajú o jedno alebo viac detí s PAS alebo s dôvodným podozrením na túto poruchu, a deťom do veku 7 rokov alebo do nástupu na povinnú školskú dochádzku.


Fotodokumentácia zo školenia iPAD, jún 2013:


Fotodokumentácia zo Seminára o Aspergerovom syndróme, apríl 2013:


Ďakujeme: