Verejná zbierka od 1. novembra 2014
do 31. októbra 2015


Dňa 22. októbra 2014 Ministerstvo vnútra SR rozhodlo listom č. SVS-OVS3-2014/028977 o zapísaní verejnej zbierky Autistického centra Andreas do registra zbierok pod registračným číslom zbierky 000-2014-028977. Verejná zbierka sa uskutočňuje od 1. novembra 2014 do 31. októbra 2015. Výnos zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a odborných terapií pre klientov s autizmom a ich rodinných príslušníkov.

Hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky predstavuje 262,25 EUR.

Predbežná správa zo dňa 25. januára 2016
Záverečná správa zo dňa 29. septembra 2016