Verejná zbierka od 15. novembra 2015
do 31. októbra 2016, s predĺžením do 31. októbra 2017


Dňa 27. októbra 2015 Ministerstvo vnútra SR rozhodlo listom č. SVS-OVS3-2015/030290 o zapísaní verejnej zbierky Autistického centra Andreas do registra zbierok pod registračným číslom zbierky 000-2015-030290. Verejná zbierka sa uskutočňuje od 15. novembra 2015 do 31. októbra 2016. Výnos zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a odborných terapií pre klientov s autizmom a ich rodinných príslušníkov s cieľom zvýšiť kvalitu ich života.

Na základe podaného návrhu Autistického centra Andreas o predĺženie lehoty na vykonávanie verejnej zbierky Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy listom č. SVS-OVS2-2016/031407 dňa 5. októbra 2016 rozhodlo o predĺžení vykonávanie verejnej zbierky zapísanej v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2015-030290 do 31. októbra 2017.

Hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky predstavuje 2 985,70 EUR.
Predbežná správa zo dňa 31. januára 2018
Záverečná správa zo dňa 29. októbra 2016