Výzva

Dovoľujeme si požiadať všetkých priaznivcov, ktorí sú ochotní pomôcť akýmkoľvek spôsobom pri dobudovaní prvého autistického centra Andreas® n.o..
Budeme povďační za pomoc organizačnú, materiálnu a finančnú.S vďakou privítame sponzorskú pomoc na účte

ČSOB
číslo účtu: 4008235806/7500


Vopred Vám ďakujeme za všetky naše autistické deti, ktorým sa snažíme svojou prácou pomáhať.

Autistické centrum Andreas® n.o.