Workshopy pre rodičovPozývame na školenie „Úvod do Aplikovanej behaviorálnej analýzy - Ako učiť dieťa funkčné zručnosti“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9. marca 2023 o 15. hodine. Viac TU.

Pozývame na webinár „Úvod do sexuality u ľudí s PAS“, ktorý pootvorí dvere v téme sexuality a nahliadne do rôznych oblastí tejto problematiky. Webinár sa uskutoční 1. marca 2023 o 17. hodine, ONLINE. Prihlasovať sa môžete do 20. februára TU.

Pozývame na seminár o metóde senzorickej integrácie podľa A. J. Ayres, ktorý sa uskutoční v stredu 15. februára 2023 od 16:30. Prihlasovať sa môžete od 8 februára TU.

Otvárame nové stretnutia Rodičovskej skupiny, ktoré je určené rodičom detí s Aspergerovým syndrómom. Stretnutia plánujeme organizovať pravidelne raz do mesiaca, v prvé pondelky v mesiaci, od 17. do 18.30 hod. Najbližšie stretnutie bude 7. novembra 2022. Viac informácií a prihláška TU.

Pozývame na seminár „Úvod do sexuality u ľudí s poruchou autistického spektra“, ktorý pootvorí dvere v téme sexualita a nahliadne do rôznych oblastí tejto problematiky (od intimity až po nadväzovanie vzťahov so zameraním na špecifiká ľudí s PAS). Seminár sa uskutoční 19. decembra 2022. Prihlasovať sa môžete do 9. decembra TU.

Pozývame na seminár "Ako podporiť pozitívne správanie u ľudí s autizmom", cieľom ktorého je oboznámiť rodičov a/alebo odborníkov s metódou a stratégiami Podpory pozitívneho správania (Positive Behavior Support = PBS). Seminár sa uskutoční v dvoch termínoch: 12. októbra a 23. novembra 2022. Prihlasovať sa môžete do 3. októbra TU.

Pozývame rodičov detí s Aspergerovým syndrómom na webinár "SVET OČAMI MÔJHO DIEŤAŤA", ktorý sa uskutoční 9. februára 2022 na platforme ZOOM. Prihlásiť sa môžete do 1. februára TU.

Pozývame rodičov na webinár „Problémové správanie detí s detským autizmom“, ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 26. januára a 16. februára 2022 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 20. januára 2022 TU.

Pozývame rodičov na webinár „Problémové správanie detí s detským autizmom“, ktorý sa bude konať 15. decembra 2021 na platforme ZOOM. Prihlásiť sa môžete do 6. decembra 2021 TU.

Pozývame rodičov detí s Aspergerovým syndrómom na webinár „Svet očami môjho dieťaťa“, ktorý sa uskutoční 1. decembra 2021 na platforme ZOOM. Prihlásiť sa môžete do 22. novembra TU.

Pozývame na workshop „Komunikujeme efektívne s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom“, ktorý sa bude konať v utorok 26. októbra od 16:00 prezenčne. Prihlásiť sa môžete do 19. októbra TU.

Pozývame rodičov na workshop „Prečo sa hrať? Význam hry u detí s Aspergerovým syndrómom, rodič a učiteľ ako partner v hre", ktorý sa bude konať 28. apríla 2021 o 16.30 hod. Prihlásiť sa môžete do 18. apríla TU.

Pozývame na teoreticko-praktický webinár „Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole“, ktorý sa bude konať v stredu 17. februára 2021 od 13:00. Webinár je určený pre pedagógov a iných odborných pracovníkov. Prihlásiť sa môžete do 9. februára TU.

Pozývame rodičov na webinár „Problémové správanie detí s detským autizmom“, ktorý sa uskutoční v dvoch častiach - 10. a 24. februára 2021 na platfrome ZOOM. Prihlásiť sa môžete do 2. februára TU.

Pozývame rodičov detí s Aspergerovým syndrómom na webinár „Svet očami môjho dieťaťa“, ktorý sa uskutoční 17. februára 2021 na platfrome ZOOM. Prihlásiť sa môžete do 8. februára TU.

Pozývame rodičov detí s Aspergerovým syndrómom na webinár „Svet očami môjho dieťaťa – základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým syndrómom“, ktorý sa uskutoční v stredu 16. decembra od 16. hodiny dištančnou formou. Prihlásiť sa môžete do 10. decembra 2020 TU.

Pozývame rodičov detí s detským autizmom na webinár „Keď je moje dieťa iné... – základné informácie pre rodičov detí s detským autizmom“, ktorý sa uskutoční v stredu 25. novembra od 16:00 hodiny v on-line priestore. Prihlásiť sa môžete TU do 18. novembra 2020.

Pozývame rodičov detí s Aspergerovým syndrómom na seminár „Svet očami môjho dieťaťa – základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým syndrómom“, ktorý sa uskutoční v stredu 14. októbra od 16. hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete do 11. októbra 2020.TU.

Pozývame rodičov detí s detským autizmom na workshop „Tvorba úloh pre deti s autizmom – štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu“, ktorý sa uskutoční v utorok 5. novembra o 17. hod. v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete do 30. októbra 2019 TU.

Pozývame rodičov detí s Aspergerovým syndrómo na seminár „Svet očami môjho dieťaťa – základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým syndrómom“, ktorý sa uskutoční v utorok 22. októbra od 16. hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU do 18. októbra 2019.

Pozývame rodičov detí s detským autizmom na školenie „EDUKAČNO-BEHAVIORÁLNA INTERVENCIA“, ktoré sa uskutoční v dvoch na seba nadväzujúcich termínoch – 24. až 25. mája a 14. júna 2019. Školenie je určené rodičom, ktorí majú záujem pracovať so svojimi deťmi na základe metodiky vychádzajúcej z princípov ABA. Prihlásiť sa môžete TU do 16. mája 2019.

Pozývame rodičov detí s detským autizmom na seminár „Keď je moje dieťa iné... – základné informácie pre rodičov detí s detským autizmom“, ktorý sa uskutoční 15. mája od 16:00 hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU do 12. mája 2019.

Pozývame rodičov na workshop „Problematika komunikácie u detí s PAS“, ktorý sa bude sa konať 29. mája 2019 o 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 26. mája TU

Pozývame rodičov detí s Aspergerovým syndrómom na seminár „Svet očami môjho dieťaťa – základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým syndrómom“, ktorý sa uskutoční 10. apríla 2019 od 16:00 hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete do 5. apríla TU.

Pozývame rodičov detí s detským autizmom na workshop „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu“, ktorý sa uskutoční 13. marca o 16. hod. v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU do 11. marca 2019

Pozývame rodičov na workshop „Problémové správanie detí s detským autizmom", ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 20. februára a 6. marca 2019 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 15. februára TU

Pozývame rodičov na workshop „Prečo sa hrať? Význam hry u detí s Aspergerovým syndrómom, rodič a učiteľ ako partner v hre", ktorý sa bude konať 21. februára 2019 o 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 18. februára TU

Pozývame rodičov na workshop „Problematika komunikácie u detí s PAS" , ktorý sa bude sa konať 12. decembra 2018 o 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 10. decembra TU

Pozývame rodičov detí s Aspergerovým syndrómo na seminár „Svet očami môjho dieťaťa – základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým syndrómom“ , ktorý sa uskutoční 15. novembra od 16:30 hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa TU do 12. novembra 2018.

Pozývame rodičov detí s detským autizmom na školenie „EDUKAČNO-BEHAVIORÁLNA INTERVENCIA“, ktoré sa uskutoční v dvoch na seba nadväzujúcich termínoch – 16.-17. novembra a 14. decembra 2018. Školenie je určené rodičom, ktorí majú záujem pracovať so svojimi deťmi na základe metodiky vychádzajúcej z princípov ABA. Prihlásiť sa môžete TU do 12. novembra 2018.

Pozývame rodičov detí s detským autizmom na workshop „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu“, ktorý sa uskutoční 7. novembra o 16. hod. v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU do 5. novembra 2018.

Pozývame rodičov detí s detským autizmom na seminár „Keď je moje dieťa iné... – základné informácie pre rodičov detí s detským autizmom“, ktorý sa uskutoční 24. októbra od 16:00 hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU do 21. októbra 2018.

Pozývame rodičov detí s Aspergerovým syndrómo na seminár „Svet očami môjho dieťaťa – základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým syndrómom“, ktorý sa uskutoční 25. októbra od 16:30 hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa TU do 22. októbra 2018.

Pozývame rodičov na workshop „Problémové správanie detí s detským autizmom", ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 9. a 23. mája 2018 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 6. mája TU

Pozývame na praktický workshop pre rodičov detí s detským autizmom „Problematika komunikácie u detí s PAS“, ktorý sa uskutoční v stredu 21. februára od 16.15 hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa TU

Pozývame rodičov detí s detským autizmom na workshop „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu“, ktorý sa uskutoční 7. decembra od 16. hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU do 5. decembra.

Pozývame na praktický workshop pre rodičov detí s detským autizmom „Problematika komunikácie u detí s PAS“, , ktorý sa uskutoční v stredu 22. novembra od 16.15 hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU .

Pozývame rodičov na workshop „Snoezelen pre deti s poruchou autistického spektra“, ktorý sa uskutoční 23. novembra od 16. hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU .

Pozývame rodičov na workshop „Problémové správanie detí s detským autizmom", ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 8. a 15. novembra 2017 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 3. novembra TU .

Pozývame na Podpornú rodičovskú skupinku pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom a/alebo vysokofunkčným autizmom. Podpornú skupinu rodičov plánujeme otvoriť ako uzavretú skupinu pre 4 až 8 rodičov, ktorí sa budú stretávať v naplánovaných termínoch, celkom 10 krát. V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 25. januára 2017. Prihláška TU

Pozývame na praktický workshop „Snoezelen pre deti s poruchou autistického spektra“, ktorý sa uskutoční 2. marca od 16. hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU.

Pozývame na workshop „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu", ktorý sa koná vo štvrtok 10. novembra 2016 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 8. novembra TU.

Pozývame na workshop „SNOEZELEN pre deti s PAS", ktorý sa koná vo štvrtok 27. októbra 2016 o 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 25. októbra TU.

Pozývame rodičov na seminár „Úvod do metodiky ABA", ktorý sa koná vo štvrtok 6. októbra 2016 o 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 4. októbra TU.

Pozývame rodičov na workshop „Problémové správanie detí s detským autizmom", ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 29. septembra a 13. októbra 2016 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 25. septembra TU.

Pozývame rodičov detí s autizmom na Rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať 2. júna 2016 o 16. hodine. Prihlásiť sa môžete do 31. mája TU.

Pozývame rodičov detí s autizmom na Rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať 19. mája 2016 o 16. hodine. Prihlásiť sa môžete do 17. mája TU.

Pozývame rodičov detí s autizmom na Rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať 3. marca 2016 o 16. hodine. Prihlásiť sa môžete do 2. marca TU.

Pozývame rodičov detí s autizmom na Rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať 4. februára 2016 o 16. hodine. Prihlásiť sa môžete do 2. februára TU.

Pozývame rodičov na workshop "Problémové správanie detí s detským autizmom", ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 18. februára a 10. marca 2016 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 15. februára TU.

Workshop pre rodičov „Problematika komunikácie u detí s PAS" sa bude konať v pondelok 26. októbra 2015 o 16. hodine. Prihlásiť sa môžete do 23. októbra TU.

Workshop pre rodičov „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu" sa bude konať vo štvrtok 8. októbra 2015 o 16. hodine. Prihlásiť sa môžete do 5. októbra TU.

Pozývame rodičov na workshop "Problémové správanie detí s detským autizmom", ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 12. a 26. mája 2015 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 6. mája TU.

Pozývame rodičov na workshop "Problematika komunikácie u detí s PAS", ktorý sa bude konať 14. apríla 2015 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 12. apríla TU.

Workshop pre rodičov „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu" sa bude konať v pondelok 30. marca 2015 o 17. hodine. Prihlásiť sa môžete do 26. marca TU

Pozývame rodičov na workshop „Problematika komunikácie u detí s PAS“, ktorý sa bude konať 2. decembra 2014 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 30. novembra TU.

Pozývame rodičov na workshop „Problémové správanie detí s detským autizmom“, ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 4. a 11. novembra 2014 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 28. októbra TU.

Workshop pre rodičov „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu" sa bude konať vo štvrtok 7. októbra 2014 o 16. hodine. Prihlásiť sa môžete do 3. októbra TU

ZMENA TERMÍNU. Workshop pre rodičov „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu" sa bude konať v utorok 17. júna 2014 o 17. hodine. Prihlásiť sa môžete do 2. júna TU.

Pozývame rodičov na workshop „Problémové správanie detí s detským autizmom“, ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 29. apríla a 13. mája 2014 od 17. hod. Prihlásiť sa môžete do 22. apríla.

Pozývame rodičov na workshop „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu" v utorok 4. marca a 20. mája 2014 od 17. hodiny. Prihlásiť sa môžete do 26. februára.

Pozývame vás na workshopy „Práca s iPADom“, ktoré sa uskutočnia 28. a 29. júna 2013. Workshopy sú určené pre pedagógov, rodičov, vychovávateľov... pre tých, ktorí vzdelávajú deti so špecifickými poruchami aj prostredníctvom tabletov a chcú vedieť viac :) Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára.

Pozývame rodičov na WORKSHOP "Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu" v nasledujúcich v dňoch 9. 4., 7. 5. a 4. 6. 2013, od 16. do 18. hodiny.

Praktický workshop "Práca s iPadom" pre rodičov, ako i pedagógov a vychovávateľov detí s autizmom v dvoch termínoch 1. a 2. februára 2013. Miest je iba 24.

Pre veľký záujem sme otvorili ďalší termín pre WORKSHOP "Tvorba úloh pre deti s autizmom..." na 11. decembra 2012. Prihlásiť sa môžete do 30. novembra 2012.

Pozývame rodičov na WORKSHOP "Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu" v nasledujúcich v dňoch 30.10., 13.11. a 27.11.2012 od 16. do 18. hodiny.