názov projektu: ZÁHRADA – miesto pokoja a bezpečia pre ľudí s autizmom
realizácia: apríl až december 2016
donor: Raiffeisen banka

Prostredníctvom projektu plánujeme zrevitalizovať záhradu, ktorá je priamo pri budove centra Andreas, na relaxačné a terapeutické aktivity pre deti a mladých ľudí s autizmom. Obnovením záhrady plánujeme pre ľudí s autizmom, ako i pre susedov z okolia vytvoriť príjemné zelené prostredie. Najdôležitejšou súčasťou projektu je výsadba mladého stromu (lipa) do centra záhrady, ktorý svojimi vlastnosťami nahradí uschnutý storočný strom (dub letný). Oživený ekosystém záhrady prinesie ľuďom s autizmom pokoj a intimitu, a bude lákať aj ďalšie vtáctvo na hniezdenie. Zachovanie pôvodných a vytvorenie nových foriem zelene bude prínosom pre lokalitu a prispeje ku skvalitneniu životných podmienok všetkých v okolí.

Fotodokumentácia zo sadenia stromu – lipy:

Ďakujeme: