V DSS Andreas® n.o. začali klienti žehliť košele pomocou žehliaceho automatu! Pomocou iného stroja stláčajú PET fľaše a minimalizujú tak odpad. Nové pracovné terapie sa všetkým páčia. Klientom i terapeutom.názov projektu: Podpora a rozvoj pracovných návykov u mladých ľudí s poruchou autistického spektra (PAS)

realizácia: september 2009 – jún 2010

grantový program: Preventívne programy

donor: Nadácia pre deti Slovenska


Cieľom projektu je zlepšenie kvality života mladých ľudí s PAS vo veku od 14 do 22 rokov, ktoré navštevujú DSS Andreas n.o., rozšírením poskytovaných sociálnych služieb o tri nové pracovné terapie: žehlenie, stláčanie PET fliaš a o terapiu vo výtvarnom ateliéri. Prostredníctvom pracovných terapií budeme systematicky rozvíjať u klientov pracovné zručnosti a zvyšovať pocity užitočnosti a uznania. V praxi to znamená, že v pracovných terapiách budú využívané na pracovnú činnosť hlavne tzv. silné stránky autistov, t.j. bezúčelné stereotypné správanie bude využívané na účelnú rutinu. Druhým dôležitým cieľom projektu je zvýšenie profesionálnej kompetencie sociálnych pracovníkov ako dôležitých dospelých v pracovnej terapii s mladými ľuďmi s autizmom prostredníctvom odborného vedenia, poradenstva a konzultáciami v pracovnej terapii.

Ďakujeme Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, za možnosť zrealizovať projekt Podpora a rozvoj pracovných návykov u mladých ľudí s PAS.


Ďakujeme:Fotky z realizácie projektu: