KDE NÁS NÁJDETE

Autistické centrum
Andreas® n.o.

Galandova 7
811 06 Bratislava

TELEFONICKÝ KONTAKT

+421 908 767 565
+421 917 763 600

AKO SA K NÁM DOSTANETE MHD

zastávka Šulekova:
autobus č. 147
zastávka Kozia:
trolejbusy č. 44 a č. 47

KONZULTAČNÉ HODINY

Utorok 12:00 - 13:00
Streda 12:00 - 13:00
Štvrtok 12:00 - 13:00

PRIHLÁSTE SA K NÁM

Bankové spojenia

SŠCPaP

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, zaradené do siete škol a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2007, s novým názvom s účinnosťou od 1. januára 2023.

IČO: 37925547
DIČ: 2022395320
Nie sme platca DPH.

Bankové spojenie
IBAN: SK05 7500 0000 0040 0823 7836
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Autistické centrum
Andreas n.o.

Autistické centrum Andreas n.o. bolo registrované dňom 19.11.2001 na Okresnom úrade Bratislava ako nezisková organizácia pod číslom OVVS/773/37/2001-NO.
IČO: 31821677
DIČ: 2021702683
Nie sme platca DPH.

Bankové spojenie
IBAN: SK77 8330 0000 0020 0196 5508
BIC/SWIFT: FIOZSKBA

PARKOVANIE

Pri budove centra Andreas parkujte, prosím, len na zákonom dovolených miestach, v opačnom prípade hrozí odtiahnutie vozidla.

Pred budovou máme vyhradené dve miesta pre parkovanie áut s označením ZŤP.

Vo výnimočných prípadoch môžete zaparkovať aj v areáli budovy, treba sa však vopred dohodnúť pri objednávaní služby, alebo na čísle
+421 915 868 940

Naši partneri