Odborný tím

...

Mgr. Branislav Artim

SOCIÁLNY PORADCA

terapie pre klientov s DA a AS, konzultácie, sociálna rehabilitácia a poradenstvo

...

Mgr. Alžbeta Balažovičová

PSYCHOLOGIČKA

terapie pre klientov s DA a AS, rediagnostika, konzultácie, sociálna rehabilitácia a poradenstvo

...

Mgr. Daniela Budinská

SOCIÁLNA PORADKYŇA, ODBORNÁ GARANTKA PRE POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

terapie pre klientov s DA a AS, konzultácie, sociálna rehabilitácia a poradenstvo

...

PhDr. Jiřina Kántorová

PSYCHOLOGIČKA, ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA

diagnostika, konzultácie a poradenstvo

...

Mgr. Katarína Kovácsová

LIEČEBNÁ PEDAGOGIČKA

terapie pre klientov s DA a AS, diagnostika, rediagnostika, konzultácie, sociálna rehabilitácia a poradenstvo

...

Mgr. Ľubica Melocíková

PSYCHOLOGIČKA

terapie pre klientov s DA a AS, diagnostika, konzultácie a poradenstvo

...

Mgr. Alžbeta Opálková

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA

terapie pre klientov s DA a AS, diagnostika, rediagnostika, konzultácie, sociálna rehabilitácia a poradenstvo

...

Mgr. Jana Stanková

SOCIÁLNA PORADKYŇA

terapie pre klientov s DA a AS, konzultácie, sociálna rehabilitácia a poradenstvo

...

Mgr. Michaela Vicenová

PSYCHOLOGIČKA

terapie pre klientov s DA a AS, diagnostika, vyšetrenie intelektu, konzultácie, sociálna rehabilitácia a poradenstvo

...

Bc. Miriam Penťová

PSYCHOLOGIČKA

terapie pre klientov s DA a AS, konzultácie, muzikoterapia

...

Mgr. Sára Rybárová

SOCIÁLNA PORADKYŇA

terapie pre klientov s DA a AS, konzultácie, sociálna rehabilitácia a poradenstvo

...

Mgr. Zuzana Wilgová

PSYCHOLOGIČKA

terapie pre klientov s DA a AS, diagnostika, vyšetrenie intelektu, konzultácie a poradenstvo

Manažment

...

Ing. Kateřina Nakládalová

ŠTATUTÁRKA

...

Mgr. Monika Kormúthová

Výkonná riaditeľka autistického centra Andreas

...

Mgr. Katarína Kovácsová

Riaditeľka SŠCPaP

...

Ing. Lucia Gvozdjáková

projektová manažérka

Administratívna podpora

...

Andrea Riečická

...

Erika Vrabcová