Cenník je platný od 1.1.2023

V prípade absencie alebo zrušenia stretnutia menej ako 24 hodín pred rezervovaným termínom sa platí 100 % z poplatku danej služby z dôvodu blokovania termínu inému záujemcovi. Stretnutie je možné zrušiť emailom, telefonicky alebo SMS. V prípade terapie, odbornej konzultácie a pod. použite číslo +421 908 767 565. V prípade zmeny termínu na diagnostiku, volajte +421 915 868 940.